I 2000 så mikroforlaget Gasspedal dagens lys. Ideen var å samle et knippe fanziner under samme paraply, og danne en utgivelsesplattform for nye litterære former og formater. Siden har Gasspedal stått bak en rekke arrangementer, en chap book-serie, tykke poesifestivalkataloger og poesifilmer som er blitt vist i flere verdensdeler.


Arve Kleiva

Meny