OSLOBIENNALEN

Oslobiennalen er en biennale av internasjonalt format for kunst i offentlige rom. Biennalens prosjekter tar utgangspunkt i Oslo bys offentlige rom og sfærer, og finner sted rundt omkring i byen eller i offentligheter som radio, aviser, internett, publikasjoner, film, og lignende. Oslobiennalen publiserer både fagbøker og artist books, ofte i samarbeid med andre forlag. Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, som også tok initiativet til biennalen.

oslobiennalen.no


Benedikte Rønsen

Meny