Forlaget K er et tverr-skandinavisk, kollektivt forlag som utgir ny skjønnlitteratur og oversettelser til de skandinaviske språkene.


Carla Dengsø

Meny