Tidsskriftet Kraftverk utgis av Kunst, kultur og psykisk helse ved Kulturetaten, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering i Bergen kommune

Trykk: Skipnes Kommunikasjon AS
Design og illustrasjon ved Ian J M Holcroft | doubleo.no

Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling som kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave.
Tidsskriftet vil gi stemme til uetablerte skrivere som er eller har vært psykisk syke, og som ønsker å uttrykke seg i et skjønnlitterært språk

Elisabeth Marie Lohne-Antonsen

Meny