Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs. Foruten koreografi og utøverpraksis, vil det også inviteres bidrag og diskurs fra fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

Eva-Cecilie Richardsen

Meny