Z er et tidsskrift for film og filmkultur.

Vi er Norges eldste nålevende uavhengige filmtidsskrift, og kommer med fire papirutgaver i året. Hvert nummer er temabasert, med dyptpløyende artikler, intervjuer og essayistiske tekster. Våre bidragsytere er kritikere og filmskribenter som går i dybden, samt akademikere fra hele verden som formidler kunnskapen sin i et tilgjengelig språk.

I 2021 vil vi utgi temanummer om «Fascismens fascinasjoner», «Romantiske komedier», «Kortfilm», og en spesialutgave med «Forfattere om film».

znett.com

Gunnar Iversen

Meny