Tidsskriftet Mellom er eit tidsskrift for omsett litteratur som kjem ut to gonger i året. Vi trykker omsettingar og tekstar om omsetting i alle sjangrar, samt kritikk av omsett litteratur. Vi vil utvide den omsette kanonen, løfte fram verdien som ligg i omsetting, og vise breidda i kva omsetting kan vere. Vi ønsker å vere eit rom for ordskifte om korleis den omsette litteraturen både kan forme og bli forma av kulturelle strøymingar, tankegods og maktforhold.

Gunvor Mejdell

Meny