I forbindelse med Bergen Dramatikkfestival 2020 opprettet Cornerstone et eget forlag som utgir antologien SETT HERFRA ER ALT ANNERLEDES. Her kan alle tekstene som presenteres på festivalen oppleves i bokform. Cornerstone regner med å utgi en antologi annethvert år, i forbindelse med biennalen Bergen Dramatikkfestival. Neste utgave planlegges i august 2022.

cornerstones.no


Ibrahim Fazlic

Meny