Riss er et tidsskrift for språk og litteratur som utgis av studenter ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU i Trondheim.

Kirsti Jacobsen

Meny