AGDER TEATERLABORATORIUM

Agder Teaterlaboratorium er en nordisk plattform for scenekunstfaglig forskning. Kunstnere fra ulike fagfelt og bakgrunner samles to uker i Agder. De bor sammen og skaper et midlertidig kollektiv, mens de i felleskap undersøker en kunstnerisk metode som ender med en åpen visning. Prosjektet drives av en gruppe enkeltstående scenekunstnere med mål om å skape nye former for samarbeid og metoder for eksperimentering.


Laura Spottag Fog

Meny