LEVARTEXT

LevArText en publiseringsplattform i regi av LevArt, en kommunal kunstvirksomhet i Levanger. LevArText er en serie publikasjoner som tar utgangspunkt i kunstneriske undersøkelser og aktiviteter på et lokalt sted, ofte som en forlengelse eller utvidelse av samarbeidet med kunstnere. Gjennom boka utvides det geografiske nedslagsfeltet, og kunsten inntar nye former i en annen kontekst.


LevArt

Meny