Coda Press sitt kuratoriske fokus er sentrert rundt å utvikle arbeidet til kunstnere som primært arbeider med tekst som sentralt medium i deres kunstneriske praksis. Coda er dedikert til å fremme kunstskriving som en katalysator for kritisk diskurs og kunnskapsproduksjon på lik linje med ens visuelle praksis.

Coda Press nettside. 


Magnus Nyquist

Meny