NORSK TIDSSKRIFTFORENING

Norsk tidsskriftforening arbeider for å bedre tidsskriftenes rammevilkår, både politisk og praktisk. Og for å heve kompetansen på alle relevante fagområder, både redaksjonelt, økonomisk og strategisk.


Susanne Christensen

Meny