DISTANZ er et internasjonalt kunstbokforlag med base i Berlin, ledet av Matthias Kliefoth og Christian Boros. Med et tverrfaglig team fra fagene kunsthistorie, humaniora og design, gir DISTANZ ut bøker om samtidskunst, kunstteori, fotografi, arkitektur og design.


Distanz

Meny