Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 01/2021

60 kr

Norsk Barneblad nummer 1 januar 2021 ser på animasjon. Kva er animasjon? Korleis starta det? Har du sett animerte filmar? Kan du lage ein sjølv?

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny