Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 01/2022

60 kr

Vi elskar å lese teikneseriar! Det er moro med Donald og smurfar og det er spenning med superheltar som reddar verda. Vi les om andre måtar å leve på, om vennskap og vitskap. Det er mykje å velje mellom. Men kva veit du eigentleg om teikneseriar? Kva er manga? Kan ein leve av å lage teikneseriar? Har du lyst til å lage din eigen serie?

Bidragsytere

Tore Strand Olsen

3 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny