Norsk Barneblad 03/2021

60 kr

Endeleg her dei her, småfuglane våre. Ei lang og farefull ferd er over. Kvar haust flyg trekkfuglane til varmare strok. Og kvar vår kjem dei tilbake. I gamle dagar trudde vi at dei reiste til månen på hausten. Dette er eit skikkeleg fint blad med mykje interessant stoff om våre fjørkledde venner. Mange fine foto gjer at du lærer å kjenne att fleire fuglar enn før.

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

11 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny