Norsk Barneblad 04/2022

65 kr

Jorda er insekta sin planet! Det er ikkje vi menneske som er flest her på jorda. Nei, det er alle insekta. Vi menneske er vane med å setje oss sjølv først og over alt anna levande, men insekta kom hit lenge før oss. Dei blir også verande att om vi blir borte. Det er vi som er på besøk. For kvart menneske som lever på kloden i dag, finst det meir enn 200 millionar insekt. Av alt levande på jord er det flest maur. Insekta har hatt lang tid på seg til å utvikle seg, og tilpasse seg planeten vi deler med dei. Ikkje uventa har dei utvikla seg til å bli perfekte vesen for sitt liv. Insekta er fantastiske! For oss menneske er dei livsnødvendige. Les om kvifor i Norsk Barneblad.

2 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny