Norsk Barneblad 04/2023

69 kr

BARN I FORTIDA
Tenk om du vaks opp i steinalderen og budde i ei hole. Korleis hadde du det då? Kanskje var du barn i romartida og budde i fjerde etasje i ei blokk, midt i storbyen Roma? Kva med barna på bygda i mellomalderen, kva dreiv dei med? Tenk om du måtte gå på jobb i tillegg til på skulen? Slik mange barn måtte i byane på slutten av 1800-talet. Barndom er ikkje det same til alle tider og over alt.
Norsk Barneblad for nysgjerrige barn!

Bidragsytere

3 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny