Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 05/2020

60 kr

Norsk Barneblad nummer 5 mai 2020 – Demokratiet vårt! Kvifor er det viktig med demokrati? Korleis kan vi ta vare på det? Og kva ER eit demokrati?

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny