Norsk Barneblad 09/2021

60 kr

Søppel! Alt vi brukar, blir før eller seinare til søppel. Vi kjøper, brukar og kastar i eit stadig høgare tempo. Å heile tida lage nye varer tærer på råvarene i naturen vår. Det blir veldig mykje avfall i verda. Men er avfall berre noko vi må kvitte oss med? Nei, avfall er også noko som kan vere til nytte. Avfall kan ha ein verdi. Les meir om korleis i Norsk Barneblad.

Bidragsytere

3 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny