Norsk Barneblad 10/2021

60 kr

Vi ser på dei hemmelege dyra eller kryptidar som dei også blir kalla. Har du høyrt om sjøormen i Seljordsvatnet? Eller kjempemeitemarken i Mongolia? I Himalaya trakkar den avskyelege snømannen rundt, og i Nord-Amerika bur bigfoot. Dei fleste av desse dyra er mytar og eventyr, men ikkje alle. Vi er mange som synest det er spennande med kryptozoologi. Ennå veit vi ikkje om alt som finst av dyreliv i verda.

Bidragsytere

1 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny