Norsk Barneblad 11/2021

60 kr

Framtida blir endå meir digital. Kanskje kjem arbeidskameraten din til å vere ein robot, eller kanskje jobben din blir å finne opp nye fantastiske robotar? Kva skjer når samfunnet blir robotisert eller automatisert? Kva betyr det? Kva jobbar blir borte og kva nye jobbar kan dukke opp? Kva er ein robot? Kan vi få meir fritid om maskiner gjer ein del av arbeidet vårt? Dette og mykje meir skriv vi om i novemberutgåva av Norsk Barneblad.

Bidragsytere

5 på lager

Om utgiveren:


Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar Norsk Barneblad barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny