Norsk Barneblad passar til alle barn, gutar og jenter, mellom 8 og 12 år. Bladet har sidan 1887 stimulert barn med nynorsk lese- og skriveglede. Ved å vere ein truverdig og inspirerande inngang til skriftkulturen på tvers av sjangrar og kommersielle interesser, fremjar vi barnet sitt språklege, medskapande og demokratiske medvit. Norsk Barneblad kjem ut ein gong om månaden, med unnatak for skoleferien.

barneblad.no

Norsk Barneblad 12/2020: Juletre

60 kr

Juletre 2020 – Norsk Barneblads eige julenummer er fullt av morosame aktivitetar, tips og godteri du kan lage til jul.

Bidragsytere

Nana Rise-Lynum

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny