Another grammar for Oslo – the coffee kettle and other stories

100 kr

De brasilianske kunstnerne Mônica Nador og Bruno Oliveiras prosjekt for osloBIENNALEN «En annen grammatikk for Oslo» handlet om å synliggjøre Oslos mange, ofte skjulte, historier. Kunstnerne ønsket at folk med ulik bakgrunn skulle utforske sin egen og andres historier gjennom tegning, stensiltrykk og debatter. Til sammen dannet kunstprosjektets mange aktiviteter i 2019 til 2021 én stor fortelling; en fortelling som ikke ligner noen annen. Boken «Another grammar for Oslo – the coffee kettle and other stories» opppsumerer prosjektet med bilder fra prosjektet og nye og noen tidligere publiserte tekster knyttet til prosjektet. Alle tekstene er på tre språk; norsk, engelsk og portugisisk (brasil). Boken er designet av Bruno Oliveira og i henhold til kunstprosjektets egen estetikk. Boken er publisert av Oslobiennalen i samarbeid med Schous bøker.

Tomt på lager

Om utgiveren:

Oslobiennalen er en biennale av internasjonalt format for kunst i offentlige rom. Biennalens prosjekter tar utgangspunkt i Oslo bys offentlige rom og sfærer, og finner sted rundt omkring i byen eller i offentligheter som radio, aviser, internett, publikasjoner, film, og lignende. Oslobiennalen publiserer både fagbøker og artist books, ofte i samarbeid med andre forlag. Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, som også tok initiativet til biennalen.

oslobiennalen.no


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny