Eirik Høyer Leivestad

Frykt og avsky i demokratiet

198 kr

Demokratiet er i krise. Illiberale statsledere, polariserende kulturkamp, digital informasjonskrig, ekstremisme og terror formørker vår tids politiske horisont. Stadig oftere lyder varsler om sivilisatorisk sammenbrudd, og mange spør seg om demokratiene vil være i stand til å håndtere fremtidens utfordringer.

I denne boka undersøker Eirik Høyer Leivestad demokratiets krise som motiv i den moderne kulturens selvrefleksjon, og sonderer 200 års vestlig idédebatt på jakt etter sammenhengene dagens hendelser inngår i. Ved å følge spenningen mellom masse og elite, trekker Frykt og avsky i demokratiet linjer fra 1800-tallets diskusjoner om likhet til nåtidens diskusjoner om populisme og sosiale medier. Resultatet er en historie om det moderne demokratiet, fortalt gjennom forfattere og tenkere som Alexis de Tocqueville og Søren Kierkegaard, Karl Marx og Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt og Theodor W. Adorno.

Leivestad spenner opp et rikt idéhistorisk bakteppe for å reflektere over det han anser som vår tids sentrale motsigelser og tegn på omveltning. Han analyserer en situasjon der politisk demokratiunderskudd faller sammen med kulturelt demokratioverskudd, der offentlighetens fragmentering ledsages av rop om sensur og ensretting, der skillet mellom høyre og venstre forvirres av nye konfliktlinjer, og paranoia og dommedagsstemning brer om seg.

Hvordan kan demokratiet som livs- og styreform ruste seg for en tid der det vil trues av så vel indre konflikter som planetariske kriser?

Eirik Høyer Leivestad (f. 1984) underviser i filosofi og idéhistorie ved Kulturakademiet i Berlin. Han har skrevet for en rekke aviser og tidsskrifter, og oversatt filosofene Walter Benjamin, Peter Sloterdijk og Joseph Vogl til norsk. Frykt og avsky i demokratiet er hans første bok.

2 på lager

Om utgiveren:

VAGANT

Tidsskriftet Vagant ble grunnlagt i 1988. Siden 2017 utgis tidsskriftet av forlaget Vagant, som i 2020 utga sin første bok. Forlagets utgivelser vil være rettet inn mot samtidsdebatt og litterær essayistikk.

Vagant.no


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny