NABOLAG – AHOs urbane utredninger 2022

160 kr

Antologien NABOLAG gir kunnskap om nabolag og nabolagsbygging. Vi trenger å vite mye mer om hvordan bygge for felleskap. Denne boka bidrar til kunnskapsbygging. Boka griper fatt i spesifikke utfordringer og viser samtidig hvordan delingsøkonomi og delingskultur er tilstede i dagens nabolagsbygging. Noen historiske linjer trekkes inn og møter temaer som nåtidige livsformer, digitale medier og mobilitet. NABOLAG er skrevet av studenter og lærere ved Videreutdanningsmaster i urbanisme på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Dette er deltidsstudenter med omfattende erfaring fra by- og stedsutvikling. Boka gir derfor relevant kunnskap om nåtidig og framtidig nabolagsbygging.

Bidragsytere

5 på lager

Om utgiveren:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen har ca. 700 studenter og 150 ansatte.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny