NABOLAG – AHOs urbane utredninger 2022

160 kr

Antologien NABOLAG gir kunnskap om nabolag og nabolagsbygging. Vi trenger å vite mye mer om hvordan bygge for felleskap. Denne boka bidrar til kunnskapsbygging. Boka griper fatt i spesifikke utfordringer og viser samtidig hvordan delingsøkonomi og delingskultur er tilstede i dagens nabolagsbygging. Noen historiske linjer trekkes inn og møter temaer som nåtidige livsformer, digitale medier og mobilitet. NABOLAG er skrevet av studenter og lærere ved Videreutdanningsmaster i urbanisme på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Dette er deltidsstudenter med omfattende erfaring fra by- og stedsutvikling. Boka gir derfor relevant kunnskap om nåtidig og framtidig nabolagsbygging.

Bidragsytere

6 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny