Oliver Godow: Oslo 2014–19

300 kr

Er det mulig å fange rask endring? I 2014 bestemte fotokunstner Oliver Godow seg for å portrettere et Oslo i endring, og gjentatte ganger reiste han til byen. Med kamera fanget han opp hovedsakelig nærbilder av endringene i byen – mens de foregikk. Inneklemt i byen har det vært rivningstomter med kontainere. Overalt har det vært byggetomter med heisekraner – stillaser og presenninger og byggematerialer. Den særegne estetikken som oppstår i en by i rask endring finner man ofte i små rester og spor i byrommet. Den ene dagen er de der, den neste er de borte.

Oslo 2014–19 er en bok som skildrer den urbane utviklingen av Oslo. Godow er interessert i former og farger, lys og klarhet, og i hverdagen slik den kommer til syne gjennom en betraktning av for eksempel plakater, gatehjørner og bussholdeplasser. Hans arbeid er også preget av en fascinasjon for hvordan innbyggerne griper inn i og tar i bruk uregulerte bymiljøer og byrom.

Boken er utgitt i samarbeid med Hatje Cantz og Uten Tittel.

4 på lager

Om utgiveren:

Oslobiennalen er en biennale av internasjonalt format for kunst i offentlige rom. Biennalens prosjekter tar utgangspunkt i Oslo bys offentlige rom og sfærer, og finner sted rundt omkring i byen eller i offentligheter som radio, aviser, internett, publikasjoner, film, og lignende. Oslobiennalen publiserer både fagbøker og artist books, ofte i samarbeid med andre forlag. Oslobiennalen er eid av Oslo kommune, Kulturetaten, som også tok initiativet til biennalen.

oslobiennalen.no


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny