Alf Jørgen Schnell

På sporet av den tapte fremtid

350 kr

I «På sporet av den tapte fremtid» sporer Alf Jørgen Schnell etterkrigstidens modernismekritikk frem til vår tid. Boken viser hvordan modernismens sosiale ambisjoner skritt for skritt ble forlatt til fordel for en markedsretting av byutviklingen. Hvis målet var å utfordre modernismens monotoni, ble resultatet en ny monotoni, markedets. Med det ble også fremtiden satt på vent. Hvor ble det av den kaotiske fremtiden urbanistene lovet oss?
Schnell undersøker muligheten for en ny oppgradert modernisme. Kan en postmoderne modernisme ta oss inn i en virkelig urban, miljøvennlig og sosial urbanisme? Kan vi få i pose og sekk, både etterkrigstidens store modernistiske byplaner og postmodernismens mangfoldige fragmenter? Og kan en slik modernisme være vakker?

Boken består av tre deler. Den første skisserer modernismekritikkens historie, hvor blant annet urbane skribenter studeres: Jane Jacobs og Christian Norberg-Schulz på 1960-tallet; Erling Fossen på 1980- og 90-tallet; og Gaute Brochmann på 2010-tallet. Samtlige, hevder Schnell, skjuler på systematisk vis byens politiske natur. Del to er viet en rekke samtidige casestudier som belyser modernismens fravær, i alt fra kjernefamiliehjemmets kjedelige arkitektur; individfokuset i boligpolitikken; Arkitekturopprørets Don Quijote kamp mot ikke-eksisterende modernister; og den liberalistiske diskursen på Facebook-forumet «Byutviklere». Bokens siste del undersøker muligheten for en ny modernisme, en postmoderne modernisme som lærer av sine kritikere, men likevel beholder modernismens sosiale og fremtidsrettede ånd.

ISBN/ISSN-nummer: 978-82-690181-7-2

16 på lager

Om utgiveren:

ROM er det samlende møtestedet for kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom i Norge. ROM er en levende plattform med vekt på utstillinger, filmvisninger, debatter, workshops, foredrag og tekstpublisering.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny