Parallell 10: DET GAMLE HJERTET av Rolf Enger

100 kr

Parallell 10 er en respons til installasjonen PHI-D av Serina Erfjord og Magnus Oledal i gruppeutstillingen Terskelstimulus (21.10.–13.11.2022)

Rolf Enger (f. 1960) debuterte som forfatter i 1989 med novellesamlingen Ikke en urmaker i verden. Han har også arbeidet som journalist og som lærer ved Skrivekunst-akademiet i Hordaland og Åsane Folkehøgskole.

4 på lager

Om utgiveren:

I serien Parallell inviteres forfattere til å skrive frittstående tekster til pågående utstillinger på KRAFT. Den subjektive erfaringen i møte med kunsten skaper grunnlaget for forfatternes frie utforming. Bøkene utgis av forlaget KRAFT Press, trykkes på Pamflett i Bergen på risograf og designes av Studio Boi.

KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT Bergen som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny