Sett herfra er alt annerledes

200 kr

Idun Vik og Elin Grinaker (red.)

I forbindelse med Bergen Dramatikkfestival har Cornerstone opprettet et eget forlag som utgir antologien SETT HERFRA ER ALT ANNERLEDES. Her kan alle tekstene som presenteres på festivalen oppleves i bokform. Halvparten av tekstene er inkludert i sin helhet, mens den andre halvparten er utdrag. Hvert bidrag etterfølges av en spørsmålsrekke der dramatikerne sier noe om hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke tradisjoner og inspirasjoner de påvirkes av eller går i forhandling med i arbeidet sitt. Redaktører for boka er Idun Vik og Elin Grinaker.

1 på lager

Om utgiveren:

I forbindelse med Bergen Dramatikkfestival 2020 opprettet Cornerstone et eget forlag som utgir antologien SETT HERFRA ER ALT ANNERLEDES. Her kan alle tekstene som presenteres på festivalen oppleves i bokform. Cornerstone regner med å utgi en antologi annethvert år, i forbindelse med biennalen Bergen Dramatikkfestival. Neste utgave planlegges i august 2022.

cornerstones.no


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny