A. Klontz, J. Zanon & S. S. Sundby (red)

The Hands That Unravels the Sweater

120 kr

The Hands That Unravel the Sweater er ikke bare en utstilling, det er en erklæring, en samtale, og en refleksjon over tiden vi lever i. Det er en kommentar til den sosiale sfæren, normene og mønstrene av ulikheter som veves sammen gjennom kolonialisme, diskriminering og undertrykkende maktstrukturer. Vevd inn i denne konteksten finner vi ti kunstnere og kollektiver hvis praksis definerer moderne realiteter og gjør oss oppmerksom på de ulike måtene disse kompliserte utfordringene har eksistert, og vedvarer – i våre institusjoner, i media, i våre felleskap og i våre tanker. (Anne Klontz, fra side. 27)

The Hands That Unravel the Sweater is not just an exhibition, it is a statement, a conversation and a reflection about the times in which we live. It is commentary on the social realm and the norms and patterns of inequalities that have been woven together through colonialism, discrimination and oppressive power structures. From the context of the social, the exhibition presents ten artists and collectives whose practices bring attention to the different ways these complex issues have existed and persist in society — in our institutions, in the media, in our communities and in our thoughts. (Anne Klontz, from page 26)

5 på lager

Om utgiveren:

NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny