Arr er Norges eneste vitenskapelige idéhistoriske tidsskrift. Det har vært uavhengig av institusjons- og forlagsinteresser siden første nummer kom i 1989. Arr gir ut fire temanumre i året der sentrale kulturelle og politiske fenomener blir behandlet med ulike kultur- og idéhistoriske perspektiver. Tidsskriftet inneholder også en åpen del, med artikler utenom hovedtemaet, debattsider, bokessays og -anmeldelser. Hvert nummer er også gjennomillustrert med en bildeserie som er et selvstendig bidrag. Med et opplag på over 1000 er det et av landets større kulturtidsskrifter.

Arr 01/2022

150 kr

Arr vil med dette nummeret utforske ulike former for opprør i ulike sammenhenger til ulike tider.

I det følgende vil man finne artikler om hva konge, stat, kirke og lignende autoriteter har tenkt om opprør – hva opprør er, hvorfor det skjer, hvorfor det eventuelt er illegitimt og hva man bør gjøre med det. Vi har også artikler om hva opprørerne selv mente om hvorfor opprøret var legitimt og nødvendig, og hvordan det burde foregå. Forestillingene til tredjeparter som har vurdert opprør fra «utsiden» er også med: Hva har filosofer, historikere og samfunnsforskere tenkt om opprør, i sin samtid eller i historien?

19 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny