Dansekunst #1 (01/2020)

100 kr

Temanummer: mønster

Inés Belli er danser og koreograf, og skriver i denne utgaven av Dansekunst om sitt forhold til begrepet «praksis», om hvordan mønstre dannes ut fra nødvendigheten av en slags systematisk mangel på målrettethet når noe nytt skal få vokse frem.

Louis Schou-Hansen er danser, initiator og koreograf. Det er også Harald Andreas Beharie. De er, sammen og på hver sin kant, opptatt av å løfte frem spørsmål knyttet til kjønn, minoritetskulturer og identitetspolitikk. I denne utgaven av Dansekunst deler de en e-postutveksling hvor de reflekterer rundt kropp, kjønn og seksualitet som sosial konstruksjon med utgangspunkt i deres seneste prosjekt, Shine Utopians.

Katja Schia er danser, koreograf og tegner. I denne utgaven av Dansekunst tar hun utgangspunkt i en rekke øyeblikksbilder av dans, og lar dem møte bevegelse i form av tegnede mønstre. Slik føyer hun ulike moduser av tid og lesning sammen, samtidig som hun lar noe de to bevegelsene har til felles, komme til syne: en samvirkning som vokser forbi det øyet kan se.

Ingunn Rimestad er danser og pedagog. Hun har bidratt med sin evne til å lytte frem kunstnerisk og danseteknisk presisjon i det norske dansefeltet gjennom flere tiår. Gjennom fotografier og poetiske tekster undersøker hun i denne utgaven av Dansekunst hvordan stofflige mønstre kan veves av naturens og gjenkjennelsens tråder.

Rosalind Goldberg er danser og koreograf. I denne utgaven av Dansekunst skriver hun om hvordan fiksjon og fantasi kan inngå i plastiske, foranderlige mønstre som danner utspringet for selve den koreografiske tilblivelsen – og opplevelsen.

Mathilde Øverland er danser med forankring i norsk folkedanstradisjon. Hun skriver også blant annet poesi. Ingfrid Breie Nyhus er pianist, har gjennomført et kunstnerisk doktorgradsprosjekt med fordypning i hvordan norsk folkemusikktradering kan overføres til pianospill og til ny musikk. Sammen har de, i anledning denne utgaven, hatt en skriftlig utveksling om hvordan lyd, rytme og bevegelse vever komplekse og tandre mønstre som følger oss inn og ut av søvnen, inn og ut av det skapende øyeblikket, inn og ut av de artikulerte tankerekkene.

Ilse Ghekiere er kunstner, kunsthistoriker og utøver. I denne utgaven av Dansekunst skriver hun om hvordan det kollektive og personlige griper inn i hverandre og danner mønstre, og om hvordan de, fra det øyeblikket man legger merke til dem, begynner å endre seg.

Heidi M. Haraldsen er danser, pedagog og forsker. I denne utgaven gir hun oss et innblikk i hvordan mentale prosesser virker inn, på veien mot å bli klassisk danser.

Elizabeth Svarstad er dansekunstner og forsker, med spesialisering i historiske dansestiler. Hun har en doktorgrad i dansevitenskap, hvor hun tar for seg betydningen av dans i Norge på 1700-tallet. I denne utgaven gir hun oss et innblikk i nedskrevne danser fra nettopp denne epoken.

Gry Bech-Hanssen er danser, og har de senere årene fordypet seg i yoga og somatisk arbeid. I denne utgaven løfter hun bindevevets rolle i hvordan tanker, følelser og bevegelser danner kroppslige mønstre, frem i lyset.

Tomt på lager

Om utgiveren:


Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs i tidsskriftet Dansekunst. I tillegg til koreografi og dans, inviterer tidsskriftet fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi til bidrag. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny