Dansekunst #2 (02/2020)

100 kr

Temanummer: kaos

Kristina Gjems er danser og koreograf. I denne utgaven av Dansekunst deler hun seks haikuer og tre fotografier som kretser rundt tilblivelsens kaos og krystallisering.

Mirte Bogaert er danser og koreograf. Hun har i dette nummeret skrevet om å skape nye måter å komme sammen på, i en tid preget av ny uoverskuelighet.

Katrine Køster Holst er keramiker. I bidraget «Leire i fjøset» får vi ta del i en fotografisk utforskning av skjæringspunktet mellom konstruksjon og destruksjon, transformasjon og fornyelse.

Roza Moshtagi er koreograf. Sammen med designeren Julie Karine Schie Olsen har hun utformet et skuespill i tekst og bilder til denne utgaven av Dansekunst.

Thomas Schaupp er dansedramaturg, basert i Berlin. I denne utgaven av Dansekunst ser han for seg at vi nå står i et mulig veiskille – og spør seg hvilken rolle dansekunsten kan spille i tiden som kommer, og hvor den er på vei.

Katrine Strøm er forfatter og scenekunstner. Som leder av kompaniet Katma har hun arbeidet frem en rekke forestillinger for barn og unge. I denne utgaven av Dansekunst skriver hun om hvordan idé og materiale iblant setter fart og tar form, mens man selv bare må henge på.

Goran Sergej Pristaš er dramaturg, koreograf og utøver, basert i Zagreb. Han er førstemann ut i Dansekunsts nye, faste spalte: bokanbefaling.

Tomas Adrian Glans er koreograf. Han forteller i denne utgaven av Dansekunst om hvordan kaos, kunst og drag henger sammen – og om hvordan det å ha følelsen av å stå utenfor, kan gi et særegent perspektiv.

Irene Velten Rothmund er pedagog og forsker. I dette nummeret deler hun fra sin forskning rundt dansestudenters opplevelse av tilstedeværelse i og gjennom dansen.

Tomt på lager

Om utgiveren:


Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs i tidsskriftet Dansekunst. I tillegg til koreografi og dans, inviterer tidsskriftet fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi til bidrag. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny