Dansekunst #4 (02/2021)

100 kr

Temanummer «elastisitet»

KRISTIN HJORTH INAO er danser og koreo- graf. I samtale med Eva-Cecilie Richardsen gir hun oss et innblikk i hvordan nødvendigheten i kunsten skaper et drag som kan flytte oss gjen- nom verden.

DANIEL MARIBLANCA er danser og koreo- graf. I denne utgaven intervjues han av Davone Sirmans om kjønnsidentitet, åpenhet, og men- neskets plastiske selvforståelse.

INGRID EGGEN er kunstner, og jobber hoved- sakelig med fotografi. Eggens arbeider omhandler ofte ikke-verbal kommunikasjon og kroppssym- bolikk. I denne utgaven av Dansekunst deler hun tre bilder fra prosjektet Virvx (2018), hvor hun undersøker det virvelløse som fysisk og psykolo- gisk tilstand.

SILJA ESPOLIN JOHNSON er filmviter, pro- dusent og programsjef for Kunstnernes Hus Kino. Hun har i dette nummeret tatt opp stafettpinnen til Dansekunsts anbefalings-spalte.

LISA COLETTE BYSHEIM er koreograf og ut- øver. I teksten «Notes on Elasticity» deler hun re- fleksjoner fra sitt arbeid med hvordan språk og be- vegelse sammen kan danne multi-lineære narrativ.

ANNE BRYHN er dansekunstner og pedagog. I samtale med Eva-Cecilie Richardsen forteller hun om sitt driv og engasjement for å jobbe med unge amatører.

MARIA LOTHE er dansekunstner. I denne ut- gaven av Dansekunst deler hun fra sitt arbeid med økologiske superhelter for barn.

SEBASTIAN BIONG er for eksempel danse- kunstner. Han har skrevet et kor-verk for Dansekunsts lesere.

LOAN HA er danser. I denne utgaven av Danse- kunst deler hun en tankereise hvor hun ser på sin relasjon til elastisitet fra et utøverperspektiv.

LISE FERNER er koreograf, danser og pedagog. IRENE VELTEN ROTHMUND er danser, pedagog og danseviter. I dette nummeret skriver de om den amerikanske dansekunstneren Mary O’Donnell Fulkerson (1940–2020) og hennes betydning for utviklingen av release-teknikken og samtidsdansen i Norge.

5 på lager

Om utgiveren:


Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs i tidsskriftet Dansekunst. I tillegg til koreografi og dans, inviterer tidsskriftet fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi til bidrag. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny