Dyade 02/2021

120 kr

Forfattere om livet – en egen form for håp

Du møter forfatterne Isabella Hammad og Benjamin Myers, begge fra England, Rune Belsvik fra Norge, tyske Hans Fallada og østerrikske Robert Seethaler. Dessuten poeten Philip Larkin og den nederlandske historikeren Rutger Bregman.

Litteraturen og livene vi ser på, handler blant annet om en særegen form for håp. Ikke primært religionens håp om det hinsidige. Ei heller håpet om et vellykket liv eller samfunn. Men håpet om å kunne være nær det som er, å kunne forholde seg til det og nå en forsoning. Det er et håp som er i slekt med en del former for meditasjon, og som er mer knyttet til personlig forankring enn ytre betingelser.

1 på lager

Om utgiveren:


I en samtid da alt synes å gå fortere og fortere, bringer tidsskriftet Dyade inn ettertanke og psykologisk refleksjon. Dyade går på tvers av tidens selvfølgeligheter, og inviterer til refleksjon. Hvert nummer belyser ett aktuelt tema innen psykologi, meditasjon, kultur eller samfunn, ofte fra overraskende vinkler. Bladet kommer med fire temanummer i året og drives på frivillig basis, hvor både redaktører og skribenter jobber ulønnet og idealistisk.

dyade.no

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny