Filologen 01/2023

75 kr

Vi kan ikke ta på det, vi har vansker med å forklare det, og likevel styres de fleste av jordas samfunn etter en konsensus om at det finnes. Et av universets mest abstrakte, samtidig mest grunnleggende fenomener er tid. Ofte beskriver tid forholdet mellom det som var, det som er og det som kommer til å skje: også kalt fortid, nåtid og fremtid. Mange ser på denne bevegelsen som lineær. Ser vi på et menneskelivs utvikling fra ung til gammel, følger tiden de lineære prinsippene, men ser vi på omfattende og strukturelle fenomener som verdenshistorien, kan vi se mønstre som ikke like tydelige virker lineære, men heller sirkulære, da deler av historien har en tendens til å repetere seg selv, om så i en noen annen form. Hva om det finnes flere ulike tider på samme tid? 
Noen mener tiden går i spiraler, andre mener at universets tid er tredimensjonal, men hva tid er nøyaktig, vet vi egentlig ikke. I Filologens første nummer for 2023 utforsker vi tematikken.

5 på lager

Om utgiveren:


Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Filologen formidler litteratur og kultur på en lett og leken måte, med rom for en subjektiv tilnærming til stoffet. Filologen trykker skjønnlitterære tekster og sakprosatekster med både interne og eksterne bidrag. Filologen utgir fire temanummere i året.

filologentidsskrift.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny