Filologen 03/2021

75 kr

Høstens nummer av Filologen tar for seg blikket som tema. Synet er evnen til å motta og registrere lysinntrykkene, slik at man kan danne et naturtro gjenspeil av den sanselige verden. Blikket tar gjenspeilet et steg videre. Jacques Lacan gjør rede for et fundamentalt skille mellom øye og blikket. Øyet oppfatter den rasjonelle verden og søker logikk. Blikket derimot skildrer en følelse av noen som stirrer tilbake.

4 på lager

Om utgiveren:


Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Filologen formidler litteratur og kultur på en lett og leken måte, med rom for en subjektiv tilnærming til stoffet. Filologen trykker skjønnlitterære tekster og sakprosatekster med både interne og eksterne bidrag. Filologen utgir fire temanummere i året.

filologentidsskrift.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny