Filologen 1/2021

75 kr

Verdens stadige digitalisering gjør det fristende å hevde at maskinen står like mye i sentrum som det mennesket gjorde i renessansen. I denne utgaven av Filologen, er flere bidrag generert av kunstig intelligens, både bilder og dikt, noe som vekker tanker omkring autentisitet og kunstens kommunikative dimensjon.

7 på lager

Om utgiveren:


Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Filologen formidler litteratur og kultur på en lett og leken måte, med rom for en subjektiv tilnærming til stoffet. Filologen trykker skjønnlitterære tekster og sakprosatekster med både interne og eksterne bidrag. Filologen utgir fire temanummere i året.

filologentidsskrift.no

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny