Filosofisk supplement 01/2023

65 kr

«Tegn i tiden» (#1/2023) inneholder tematisk mangslungne tekster som på ulike vis forsøker å sirkle inn ett eller flere typiske trekk ved vår tid. Bidragene omhandler varierte temaer som eksempelvis tidsknapphet og utbrenthet, artsutryddelser og dyrs moralske status, klasse forstått som kroppsliggjorte praksiser, St. Paulus’ kjærlighetsetikk og stoisismens gjenoppblomstring i krisetider.

I tillegg inneholder utgaven fire bokomtaler/-essays om bl.a. «Etikk i klimakrisens tid» og «Atlas of AI», en presentasjon av Sigurd Hvervens nye bok «Ville verdier» ved forfatteren, en lesning av «Ville verdier» ved Inga Bostad, to oversettelser, samt faste spaltebidrag.

12 på lager

Om utgiveren:


Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er en kanal for formidling av filosofi og bidrar til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Filosofisk supplement utgir fire utgaver i året.

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny