Filosofisk supplement 1/2022

65 kr

«Frihet» (#1/2022) behandler temaer knyttet til det evinnelige filosofiske spørsmålet om frihetens grunnleggende vesen. Utgaven inneholder artikler om blant annet Schellings naturfilosofi, Hegel og Rousseaus ulike syn på allmennviljen, Kants moralfilosofi, stoisisme, fri vilje og determinisme. I tillegg finner man to bokomtaler, spalteartikler om økosorg, Nietzsches begrep om vilje til frihet og Hans Jonas’ naturfilosofiske frihetsbegrep, samt et intervju med Ole Jacob Madsen.

2 på lager

Om utgiveren:


Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er en kanal for formidling av filosofi og bidrar til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Filosofisk supplement utgir fire utgaver i året.

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny