Filosofisk supplement 1/2022

65 kr

«Frihet» (#1/2022) behandler temaer knyttet til det evinnelige filosofiske spørsmålet om frihetens grunnleggende vesen. Utgaven inneholder artikler om blant annet Schellings naturfilosofi, Hegel og Rousseaus ulike syn på allmennviljen, Kants moralfilosofi, stoisisme, fri vilje og determinisme. I tillegg finner man to bokomtaler, spalteartikler om økosorg, Nietzsches begrep om vilje til frihet og Hans Jonas’ naturfilosofiske frihetsbegrep, samt et intervju med Ole Jacob Madsen.

3 på lager

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny