Filosofisk supplement 2-3/2024

95 kr

Dobbeltnummer av Filosofisk supplement, med temaet I LABORATORIET.

I denne utgaven av Filosofisk supplement tematiserer vi krysningspunktene mellom vitenskapen og filosofien, med vekt på de som befinner seg i laboratoriet. Vi har også en ny rekord på bidrag til «Fra forskningsfronten», med hele fem tekster fra ymse forskere.

Å anse naturvitenskapene som noe separat fra filosofien er et relativt nytt fenomen. De første filosofene i vestens historie, fra Tales til Aristoteles, hadde alle en vitenskapelig brodd. Imidlertid er denne felles opprinnelsen blitt fjernere de siste hundre årene. Selv om mange forskere har filosofiske interesser og er godt leste på vitenskapsteori, så spiller filosofien kun en liten rolle i utdannelsen av dagens forskere.

4 på lager (kan restbestilles)

Om utgiveren:


Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er en kanal for formidling av filosofi og bidrar til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Filosofisk supplement utgir fire utgaver i året.

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny