Filosofisk supplement: Film

65 kr

Film- og boknummer. Fire artikler om film og fire bokomtaler/-essays i tillegg til faste spalter.

3 på lager

Om utgiveren:


Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet er en kanal for formidling av filosofi og bidrar til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Filosofisk supplement utgir fire utgaver i året.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny