Nina Mauno Schjønsby

Gi meg alt hva du kan. Forloren Skildpadde av Camilla Collett og Emilie Diriks

450 kr

Det håndskrevne tidsskriftet Forloren Skildpadde ble utgitt i 1837 av Camilla Collett og Emilie Diriks. De to venninnene var begge tjueårene og fungerte som tidsskriftets redaktører og eneste skribenter. I en tid da kvinner hadde liten eller ingen plass i offentligheten, er dette selvpubliserte og underskattede bladet en bemerkelsesverdig utgivelse. Gjennom en intens brevveksling ga de to venninnene hverandre både råd, kritikk og mot – de lærte hverandre å skrive. Med Forloren Skildpadde skapte de seg et rom hvor de selv kunne definere hva som var verdt å skrive om, og hvordan. Boka søker etter svar på hva som gjorde det mulig å realisere tidsskriftet, til tross for tidens trange kjønnsroller. Samtidig viser boka hvordan Forloren Skildpadde er beslektet med andre uavhengige utgivelser fra den gang og frem til i dag.

Utgitt av Tekstbyrået forlag i samarbeid med IGWTLI Publising, Karmaklubb.

5 på lager

Om utgiveren:

TEKSTBYRÅET FORLAG


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny