(In)decisive moments: Self-portraits before and beyond the selfie

699 kr

Norsk:
I dag har de fleste tatt selfier med mobiltelefonen sin. Det var ikke så vanlig da kunstfotograf Thera Mjaaland for 40 år siden begynte å holde kameraet på armlengdes avstand for å fotografere seg selv mens hun så rett inn i kameralinsa. Uten å gjøre seg til foran kameraet, har hun i disse øyeblikkene av alenehet, tilstrebet en form for tilstedeværelse. Det er sammenhengen mellom denne sinnstilstanden og hva som faktisk fremkommer i det endelige fotografiet som blir undersøkt. For hvis det er slik som vi fortsatt ofte tror, at fotografiet kan fange en persons «sjel», hvordan ser den ut? Er sjelen «synlig» også i det uflatterende? I forsøket på å være nådeløst ærlig, er boka derfor blitt en kommentar til nåtidens selfie-trend hvor det å fremstå mest mulig moteriktig og vakker for å få flest mulig «likes», er intensjonen. De innovervendte fotografiene er også satt i kontekst ved hjelp av ting som har skjedd i verden over disse fire 10-årene.

Denne boken er trykket i et begrenset opplag på 200. Hver bok er nummerert og signert.

English:

Today most people take selfies with their mobile phones. That was not so common when art photographer Thera Mjaaland started to turn her camera on herself 40 years ago. Looking straight into the camera without making faces, she attempted to capture a sense of presence in these moments of solitude. It is the connection between this state of mind and what actually emerges in the final photograph which is at stake. Because, if it is true, which we commonly continue to believe, that a photograph can catch a person’s “soul”, what does it look like? Is the soul also “visible” in unflattering images? In her attempt to be mercilessly honest, this book is therefore a comment on the current selfie-trend where the representing of oneself as fashionable and beautiful in order to receive as many “likes” as possible, is the intention. These inward-looking images are also placed in the context of what has happened in the world over the past four decades.

This artist book is printed in a limited edition of 200. Each book is numbered and signed.

Boken er innkjøpt av Hasselbladstiftelsen og Preus Museum.
Purchased by Hasselblad Foundation and Preus Museum.

 

 

 

7 på lager

Om utgiveren:

Theram Production er Thera Mjaalands eget produsjonsselskap/forlag. Til nå har dette enkeltpersonsforetaket som ble opprettet i 2006, stått for en hjemmeside med hennes arbeider (http://thera.no/) og mindre filmproduksjoner. Dette er den første bokutgivelsen fra Thera Production. Det er planlagt flere med Thera Mjaaland’s egne fotokunst arbeider.


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny