Katja Høst

Y-blokka

449 kr

Hva avgjør om en bygning er verneverdig? Da det nye sosialdemokratiske Norge tok form etter krigen ble Y-blokka oppført som del av det nye regjeringskvartalet. Bygget er tegnet av Erling Viksjø og regnes som et av senmodernismens hovedverk i Norge. Dets særegne utforming og arkitektur- og kunsthistoriske verdi har bidratt til internasjonal anerkjennelse og bygget ble derfor foreslått fredet i juni 2011. Y-blokka rakk imidlertid ikke å få status som vernet før det ble delvis skadet i terrorangrepet 2011, og i mai 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skulle rives.

Katja Høsts prosjekt for osloBIENNALEN er en postkortserie, en bok og en plakat som portretterer den ikoniske Y-blokka, som i over femti år var en del av det norske regjeringskvartalet. Prosjektet problematiserer hvordan samfunnet tar vare på kulturarven og hva slags vern historiske bygninger har. Høst var selv en aktiv stemme for å bevare det modernistiske bygget, som både symboliserer byggingen av velferdsstaten etter andre verdenskrig, og ble et minnesmiljø etter terroraksjonen i 2011.

I boken samles 79 av Høst sine fotografier av Y-blokka fra 2016 til 2020. Boken har fire essays som konsentrerer seg om å fortelle om arkitekturen, kunsten og det historiske bakteppet for bygget.

Boken er utgitt av Orfeus forlag i samarbeid med Oslobiennalen og støttet av Fritt Ord, Kulturrådet og Bergesenstiftelsen.

3 på lager (kan restbestilles)

Om utgiveren:


Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny