KUNST PLUSS nr. 1 2024

100 kr

Denne utgaven ser på kunstnerskap, kulturuttrykk, håndverkstradisjoner og arkitekturprosjekter tilknyttet de fem nasjonale minoritetene jøder, romani (tatere), rom, kvener (norskfinner) og skogfinner. I 1995 undertegnet Norge Europarådets rammekonvensjon om et særlig vern av nasjonale minoriteter, som skal sikre deres rettigheter; også på kunst- og kulturfeltet. Har den norske staten lykkes med sine tiltak for å skape forsoning og å øke vår bevissthet og kunnskap om disse gruppene? Finnes det en romsk kunsthistorie? Eller en «kvensk vår» innen samtidskunstfeltet? Hvordan formidles romanifolkets og skogfinnenes kulturuttrykk i dag? Og hvor er de jødiske stemmene?

13 på lager

Om utgiveren:


KUNST PLUSS ser bredt på samtidskunsten. Hvert nummer er temabasert og inviterer med gjesteredaktør som bidrar med variasjon og innsikt i det aktuelle temaet. Norske Kunstforeninger gir ut KUNST PLUSS to ganger i året, ved siden av bokutgivelser som dokumenterer ulike kunst- og formidlingsprosjekter.

Tegn abonnement her!

Merk:
Lenken fører til en ekstern nettside. Tekstallmenningen har ikke abonnementshåndtering for dette tidsskriftet.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny