Mellom 2-2022

140 kr

Denne utgaven har vi valgt å vie tekster og forfattere som løper en risiko, som frivillig eller ufrivillig går gjennom farer, men likevel våger. Det handler kort sagt om mot i oversettelse. Felles for tekstene vi trykker, er at de hver på sitt vis skildrer situasjoner hvor noe står på spill, og hvor minste motstands vei ikke er et alternativ. Noen står i ubehaget ved å skrive ærlig om det tabubelagte, andre står imot presset om å gi slipp på egen identitet, andre igjen forteller om sine erfaringer fra krig og ufrihet selv om omkostningene kan være store.

195 på lager

Om utgiveren:


Tidsskriftet Mellom er eit tidsskrift for omsett litteratur som kjem ut to gonger i året. Mellom trykker omsettingar og tekstar om omsetting i alle sjangrar, samt kritikk av omsett litteratur. Tidsskriftet vil utvide den omsette kanonen, løfte fram verdien som ligg i omsetting, og vise breidda i kva omsetting kan vere. Mellom ønsker å vere eit rom for ordskifte om korleis den omsette litteraturen både kan forme og bli forma av kulturelle strøymingar, tankegods og maktforhold.

Tegn abonnement her!

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny