Michael 1/2023

200 kr

Hovedtema i Michael 01/2023 er dødshjelp. To studier presenterer befokningens kunnskap om og holdning til dødshjelp. Flere artikler drøfter en eventuell lovfestet rett til dødshjelp som en legal utfordring. I tillegg er det artikler om Norges første veneriske sykehus og erfaringene etter koronapandemien samt 13 bokomtaler.

20 på lager

Om utgiveren:


Det norske medicinske Selskab er en frittstående akademisk forening som har til formål å utvikle, formidle og diskutere temaer innen medisin, helse og helsetjenester. Selskapet utgir kvartalstidsskriftet Michael med supplementer. Michael, som ble grunnlagt i 2004, er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som publiserer artikler om medisinsk historie, medisinsk humaniora, samfunnsmedisin og helsepolitikk. Michael er åpent tigjengelig på nettet (www.michaeljournal.no ), og Selskapets medlemmer får papirversjonen tilsendt som en del av medlemskapet. Andre kan kjøpe enkelthefter.

Kjøp tidligere utgaver

Andre likte også…

Meny